Свип үйлчилгээ

Үйлчилгээний нөхцөл:

Үйлчилгээ

Шимтгэл хураамж

Жилийн бүртгэлийн хураамж

50,000 төгрөг

Банк доторх шилжүүлэг хийх

Шимтгэлгүй

БАНКНЫ ТАНИЛЦУУЛГА