Свип үйлчилгээ

Үйлчилгээний нөхцөл:

Үйлчилгээ Шимтгэл хураамж
Жилийн бүртгэлийн хураамж 50,000 төгрөг
Банк доторх шилжүүлэг хийх Шимтгэлгүй