Юнион Пэй дебит карт

Картын үйлчилгээний нөхцөл:

КАРТЫН НӨХЦӨЛ

ТӨГРӨГ

АМ.ДОЛЛАР

ЮАНЬ

Жилийн хураамж

20,000 төгрөг

10 ам.доллар

50 юань 

Картын хугацаа

 3 жил 

Тухайн банкны салбараас бэлэн зарлага гаргах

200 төгрөг

0.2% (min USD0.2)

0.2% (min CNY2)

Бусад банкны АТМ-с бэлэн зарлага гаргах

500 төгрөг

Гэрээт банкны АТМ-с бэлэн зарлага гаргах

300 төгрөг

Гадаадын банкны салбараас бэлэн зарлага гаргах

Боломжгүй

Гадаадын банкны АТМ-с бэлэн зарлага гаргах

2%

2% (min USD3) 2% (min CNY20)

Тухайн банканд картын үлдэгдэл шалгах

100 төгрөг

Бусад банкны АТМ-р үлдэгдэл шалгах 

100 төгрөг

Дотоодын банканд картын үлдэгдэл шалгах

100 төгрөг

Гадаадын банканд картын үлдэгдэл шалгах

0.3 ам.доллар + тухайн банкны АТМ-ын шимтгэл

Пин код өөрчлөх /АТМ/

100 төгрөг

Пин код шинээр авах /Банк/

1,500 төгрөг

Карт нөхөн авах төлбөр

20,000 төгрөг

Нэг өдөрт хийх зарлагын гүйлгээний лимит

25,000,000 төгрөг

10,000 ам.доллар

65,000 юань

Нэг өдөрт хийх худалдан авалтын лимит

100,000,000 төгрөг

40,000 ам.доллар

250,000 юань

Бүрдүүлэх материал

Монгол улсын иргэн бол:

  • Данс, Карт нээлгэх, Цахим үйлчилгээ авах хүсэлт бөглөх;
  • Иргэний цахим үнэмлэх;
  • Нэг хувь цээж зураг /сүүлийн 6 сард авахуулсан/.

Гадаадын иргэн бол:

  • Гадаад паспорт /эх хувиар авч үзэх/;
  • Монгол улсад оршин суух үнэмлэх.

БАНКНЫ ТАНИЛЦУУЛГА