Юнион Пэй дебит карт

Картын үйлчилгээний нөхцөл:

КАРТЫН НӨХЦӨЛ ТӨГРӨГ АМ.ДОЛЛАР ЮАНЬ
Жилийн хураамж* 20,000 төгрөг 10 ам.доллар 50 юань
Картын хугацаа 3 жил
Тухайн банкны салбараас бэлэн зарлага гаргах** 200 төгрөг 0.2% (min USD0.2) 0.2% (min CNY2)
Бусад банкны АТМ-с бэлэн зарлага гаргах** 500 төгрөг
Гэрээт банкны АТМ-с бэлэн зарлага гаргах** 300 төгрөг
Гадаадын банкны салбараас бэлэн зарлага гаргах Боломжгүй
Гадаадын банкны АТМ-с бэлэн зарлага гаргах** 2% 2% (min USD3) 2% (min CNY20)
Тухайн банканд картын үлдэгдэл шалгах** 100 төгрөг
Бусад банкны АТМ-р үлдэгдэл шалгах** 100 төгрөг
Дотоодын банканд картын үлдэгдэл шалгах** 100 төгрөг
Гадаадын банканд картын үлдэгдэл шалгах** 0.3 ам.доллар + тухайн банкны АТМ-ын шимтгэл
Пин код өөрчлөх /АТМ/** 100 төгрөг
Пин код шинээр авах /Банк/ 0 төгрөг
Карт нөхөн авах төлбөр 0 төгрөг
Нэг өдөрт хийх зарлагын гүйлгээний лимит 25,000,000 төгрөг 10,000 ам.доллар 65,000 юань
Нэг өдөрт хийх худалдан авалтын лимит 100,000,000 төгрөг 40,000 ам.доллар 250,000 юань

*Урамшуулалт аяны хугацаанд зөвхөн шинээр карт захиалж буй тохиолдолд эхний жилийн хураамжаас чөлөөлнө.

**Уг гүйлгээнүүдийн шимтгэл дараагын ажлын өдөр таны дансанд буцаан олгогдоно.

Бүрдүүлэх материал:

Монгол улсын иргэн бол:

Гадаадын иргэн бол:

  • Гадаад паспорт /эх хувиар авч үзэх/;
  • Монгол улсад оршин суух үнэмлэх.