Юнион Пэй дебит карт

Картын үйлчилгээний нөхцөл:

КАРТЫН НӨХЦӨЛ ТӨГРӨГ АМ.ДОЛЛАР ЮАНЬ
Жилийн хураамж 20,000 төгрөг 10 ам.доллар 50 юань
Картын хугацаа 3 жил
Тухайн банкны салбараас бэлэн зарлага гаргах 200 төгрөг 0.2% (min USD0.2) 0.2% (min CNY2)
Бусад банкны АТМ-с бэлэн зарлага гаргах** 500 төгрөг
Гэрээт банкны АТМ-с бэлэн зарлага гаргах 300 төгрөг
Гадаадын банкны салбараас бэлэн зарлага гаргах Боломжгүй
Гадаадын банкны АТМ-с бэлэн зарлага гаргах 2% 2% (min USD3) 2% (min CNY20)
Тухайн банканд картын үлдэгдэл шалгах 100 төгрөг
Бусад банкны АТМ-р үлдэгдэл шалгах 100 төгрөг
Дотоодын банканд картын үлдэгдэл шалгах 100 төгрөг
Гадаадын банканд картын үлдэгдэл шалгах 0.3 ам.доллар + тухайн банкны АТМ-ын шимтгэл
Пин код өөрчлөх /АТМ/ 100 төгрөг
Пин код шинээр авах /Банк/ 1,000 төгрөг
Карт нөхөн авах төлбөр 20,000 төгрөг
Нэг өдөрт хийх зарлагын гүйлгээний лимит 25,000,000 төгрөг 10,000 ам.доллар 65,000 юань
Нэг өдөрт хийх худалдан авалтын лимит 100,000,000 төгрөг 40,000 ам.доллар 250,000 юань

Бүрдүүлэх материал:

Монгол улсын иргэн бол:

Гадаадын иргэн бол:

  • Гадаад паспорт /эх хувиар авч үзэх/;
  • Монгол улсад оршин суух үнэмлэх.