ХӨРӨНГӨ ЗОХИЦУУЛАЛТ

Ханшийн эрсдэл

Өөрийн валютын хэрэгцээг хангаад зогсохгүй форвард, опшин, своп зэрэг ханшийн эрсдэлээс хамгаалах санхүүгийн хэрэгслүүдийг ашиглах боломжтой юм.

Дэлгэрэнгүй

Алтны арилжаа

Алт олборлогч аж ахуйн нэгж, иргэнтэй хамтын ажиллагааны хүрээнд алт худалдан авах, алт барьцаалсан болон алт олборлолтын эргэлтийн хөрөнгийн зээлийг...

Дэлгэрэнгүй

Валют арилжаа

Дотоодын валютын арилжааны зах зээл дээр харилцагчдадаа валют арилжааны цогц үйлчилгээ үзүүлэхийг зорин ажиллаж байна.

Дэлгэрэнгүй
s