ХУДАЛДААНЫ ЗЭЭЛ

Ачилтын өмнөх зээл

Импортлогч болон экспортлогчийн бизнесийг дэмжих, тухайн бараа бүтээгдэхүүнтэй холбоотойгоор талуудад үүсэх богино, дунд хугацааны эргэлтийн хөрөнгийг санхүүжүүлэх зорилготойгоор...

Дэлгэрэнгүй

Ачилтын дараах зээл

Импортлогчид зориулсан, тухайн бараа бүтээгдэхүүний эргэцтэй уялдаа бүхий богино болон дунд хугацаан дахь эргэлтийн хөрөнгийн хэрэгцээг санхүүжүүлэх зорилготойгоор...

Дэлгэрэнгүй

ECA даатгалтай зээл

Хөрөнгө оруулалт, үйлдвэрлэл, дэд бүтцийг хөгжүүлэхэд чиглэсэн өндөр дүн бүхий импортийн бараа бүтээгдэхүүн, тоног төхөөрөмжийн худалдан авалтад таатай нөхцөл бүхий...

Дэлгэрэнгүй
s