Гадаад гуйвуулгыг дэлхийн аль ч орноос доор заасан валютаар, корреспондент банкуудаар дамжуулан хүлээн авах боломжтой ба гадаадаас ирсэн гуйвуулгын мэдээллийг тулган хянаж, гуйвуулга хүлээн авагчийн дансанд үнэ төлбөргүй олгоно.   

USD EUR CNY RUB GBP JPY