Ачилтын өмнөх зээл

Импортлогч болон экспортлогчийн бизнесийг дэмжих, тухайн бараа бүтээгдэхүүнтэй холбоотойгоор талуудад үүсэх богино, дунд хугацааны эргэлтийн хөрөнгийг санхүүжүүлэх зорилготойгоор бараа бүтээгдэхүүний ачилт хийгдэхээс өмнө олгогдох, таатай нөхцөл бүхий зээлийн үйлчилгээг бид танд санал болгож байна.