Ачилтын өмнөх зээл

Импортлогч, экспортлогчийн хил дамнасан худалдааны бизнесийг дэмжих зорилгоор бараа бүтээгдэхүүний ачилт хийхээс өмнө  эргэлтийн хөрөнгийн үр ашгийг нэмэгдүүлэх богино болон дунд хугацааны зээлийн эх үүсвэрийг , таатай нөхцлөөр танд санал болгож байна.