Ачилтын дараах зээл

Импортлогчид зориулсан, тухайн бараа бүтээгдэхүүний эргэцтэй уялдаа бүхий богино болон дунд хугацаан дахь эргэлтийн хөрөнгийн хэрэгцээг санхүүжүүлэх зорилготойгоор бараа бүтээгдэхүүний ачилт хийгдсэний дараа олгогдох таатай нөхцөл бүхий зээлийн үйлчилгээг бид танд санал болгож байна.