АККРЕДИТИВ

Аккредитивийн давуу талууд

  • Импортлогч
  • Экспортлогч
Дэлгэрэнгүй

Аккредитивийн үе шат

Аккредитивийн үе шат

Дэлгэрэнгүй

Шимтгэл, хураамж

  • Импортлогч
  • Экспортлогч
Дэлгэрэнгүй

Нэмэлт мэдээлэл

  • Имэйл: tf@transbank.mn
  • Утас: +(976) 7716-9999
Дэлгэрэнгүй
s