Алтны арилжаа

Манай банк алт олборлогч аж ахуйн нэгж, иргэнтэй хамтын ажиллагааны хүрээнд алт худалдан авах, алт барьцаалсан болон алт олборлолтын эргэлтийн хөрөнгийн зээлийг түргэн шуурхай гүйцэтгэх чиглэлээр ажиллаж байна.

Түүнчлэн алт олборлогч аж ахуйн нэгж, байгууллагуудаас алтаа худалдан авах үед нь үнийн уян хатан байдлаар шуурхай үйлчилж, сүүлийг үеийн зах зээлийн мэдээллээр хангах бөгөөд алтаа барьцаалан зээл авах зэрэг нөхцөл боломжуудыг санал болгож байна.