Санхүүгийн байгууллагын харилцах

Бүтээгдэхүүний нөхцөл:

Санхүүгийн зохицуулах хорооноос зөвшөөрөл авсан байгууллага.

Хэмжээ харгалзахгүй Төгрөг Доллар Евро Юань Иен Рубль Вон Фунт стерлинг
Зарласан хүү 3.60% 1.20% 1.20% 1.20% 1.20%

 

Хүү тооцохгүй

Бодит хүү 3.67% 1.21% 1.21% 1.21% 1.21%
Хүү тооцох доод үлдэгдэл 1,000,000 төгрөг 400 ам.доллар 350 евро 2700 юань 41,000 иен
Харилцах дансны доод үлдэгдэл 10,000 төгрөг 10 ам.доллар 10 евро 70 юань 1,000 иен 200 рубль 10,000 вон 10 фунт стерлинг

БАНКНЫ ТАНИЛЦУУЛГА