Санхүүгийн байгууллагын харилцах

Бүтээгдэхүүний нөхцөл:

Санхүүгийн зохицуулах хорооноос зөвшөөрөл авсан байгууллага.

Хэмжээ харгалзахгүй Төгрөг Доллар Евро Юань Иен Рубль Вон Фунт стерлинг
Зарласан хүү 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Бодит хүү 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Хүү тооцох доод үлдэгдэл 0 төгрөг 0 ам.доллар 0 евро 0 юань 0 иен 0 рубль 0 вон 0 фунт стерлинг
Харилцах дансны доод үлдэгдэл 5,000 төгрөг 5 ам.доллар 5 евро 35 юань 500 иен 100 рубль 5,000 вон 5 фунт стерлинг

Коронавируст халдвар /Ковид-19/-ын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм, эдийн засагт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай хуулийн үйлчлэх хугацаанд харилцах дансанд хүү тооцохгүй.

Бүрдүүлэх материал:

  • Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний хүсэлт /энд дарж татаж авна уу/;
  • Данс нээлгэх албан хүсэлт;
  • Харилцагчийг таньж мэдэх нарийвчилсан асуулга;
  • Гэрчилгээний хуулбар;
  • Байгууллагын дүрэм;
  • 10%-иас дээш хувьцаа эзэмшигчдийн цахим иргэний үнэмлэхийн хуулбар;
  • Гарын үсгийн баталгааны маягт, банкны загвараар /энд дарж татаж авна уу. нотариатиар баталгаажуулсан байх/;