Гүйцэтгэх удирдлагын баг

team-member

Б.Эрдэнэбаяр

Гүйцэтгэх захирал

team-member

Ц.Мөнхбат

Гүйцэтгэх захирлын орлогч

team-member

Ц.Гантулга

Гүйцэтгэх захирлын орлогч

team-member

Б.Эрхэмбаяр

Гүйцэтгэх захирлын орлогч

team-member

Ц.Болор

Дэд захирал, Санхүү хариуцсан

team-member

Ц.Бат-Идэр

Дэд захирал, Үйл ажиллагаа хариуцсан

team-member

C.Бямбадэлгэр

Дэд захирал, Иргэдийн банк хариуцсан

team-member

А.Сандагсүрэн

Дэд захирал, Байгууллагын банк хариуцсан

team-member

В.Туулмаа

Дэд захирал, Эрсдэлийн удирдлага хариуцсан

team-member

Т.Дашцэрэн

Дэд захирал, Мэдээлэл технологи хариуцсан

team-member

С.Сод-Эрдэнэ

Дэд захирал, Барилга, дэд бүтэц хариуцсан

team-member

Д.Хүрэлчулуун

Дэд захирал, Төр, хувийн хэвшил, хамтын ажиллагаа хариуцсан

team-member

Э.Мөнхжаргал

Дэд захирал, Хувийн банк хариуцсан

team-member

Б.Нямдэлгэр

Дэд захирал, Хятад хамтын ажиллагаа хариуцсан

БАНКНЫ ЭРХ БҮХИЙ АЛБАН ТУШААЛТНЫ ИЛ ТОД БАЙДАЛ

Тээвэр хөгжлийн банкны эрх бүхий албан тушаалтнуудыг Тээвэр хөгжлийн банкны дүрмийн 20 дугаар зүйлийн 20.1-д “ТУЗ-ийн дарга, гишүүд, гүйцэтгэх захирал, гүйцэтгэх захирлын орлогч, Дотоод аудитын газрын удирдлага, ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга зэрэг албан тушаал эрхэлдэг этгээдийг банкны эрх бүхий албан тушаалтанд тооцно.” гэж зааснаар тодорхойлно.