Бүтээгдэхүүний танилцуулга: 
Банкны үйлчилгээ, авахыг хүссэн иргэн бүрт нээлттэй, өдөр тутмын бэлэн болон бэлэн бус төлбөр тооцоо хийж гүйцэтгэхэд зориулагдсан банкнаас санал болгож буй цахим үйлчилгээнд холбуулах, карт захиалж авах боломжтой данс ба дансны үлдэгдэл нь ҮХШЕН-д заасан хүү тооцох үлдэгдлийн хэмжээг хангасан өдөр бүр хүүг олгоно.

Бүтээгдэхүүний нөхцөл:

Хугацаагүй хадгаламжийн дансны хүү /жилээр/
Хэмжээ харгалзахгүй Төгрөг Доллар Евро Юань Иен
Зарласан хүү 6.60% 2.00% 1.20% 1.20% 1.20%
Бодит хүү 6.82% 2.02% 1.21% 1.21% 1.21%
Хүү тооцох доод үлдэгдэл 100,000 төгрөг 40 ам.доллар 35 евро 300 юань 4,100 иен
Хадгаламжийн дансны доод үлдэгдэл 10,000 төгрөг 10 ам.доллар 10 евро 100 юань 1,000 иен

 

Бүрдүүлэх материал:

  • Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний хүсэлт /энд дарж татаж авна уу/;
  • Монгол улсын иргэн бол Иргэний үнэмлэх;
  • Гадаадын иргэн бол гадаад паспорт болон монгол улсад оршин суух үнэмлэх.