Хугацаагүй хадгаламж

Бүтээгдэхүүний нөхцөл:

Хэмжээ харгалзахгүй Төгрөг Доллар Евро Юань Иен
Зарласан хүү 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Бодит хүү 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Хүү тооцох доод үлдэгдэл * 1,000,000 төгрөг 400 ам.доллар 350 евро 2700 юань 41,000 иен
Хадгаламжийн дансны доод үлдэгдэл 5,000 төгрөг 5 ам.доллар 5 евро 50 юань 500 иен

* - “Коронавируст халдвар /КОВИД-19/-ын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм, эдийн засагт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хууль”-ийн 10 дугаар зүйлийн 10.4 дэх хэсэгт заасны дагуу бүх төрлийн хугацаагүй хадгаламж болон харилцах дансны үлдэгдэлд 2021 оны 6 дугаар сарын 30-ны өдрийг хүртэл хугацаанд хүү тооцохгүй. 

Харилцагч та тус хуультай холбоотой мэдээллийг www.legalinfo.mn цахим хуудаснаас авна уу. 

 Мөн харилцагчийн үйлчилгээний ажилтнаас хүссэн үедээ 7716-9999 дугаараар дамжуулан тодруулга хийх боломжтой. 

 

Бүрдүүлэх материал:

  • Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний хүсэлт /энд дарж татаж авна уу/;
  • Данс нээлгэх албан хүсэлт;
  • Гэрчилгээний хуулбар;
  • Байгууллагын дүрэм;
  • Гарын үсгийн баталгааны маягт, банкны загвараар /энд дарж татаж авна уу. нотариатиар баталгаажуулсан байх/

Бүтээгдэхүүний нөхцөл:

Санхүүгийн зохицуулах хорооноос зөвшөөрөл авсан байгууллага.

Хэмжээ харгалзахгүй Төгрөг Доллар Евро Юань Иен
Зарласан хүү 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Бодит хүү 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Хүү тооцох доод үлдэгдэл * 1,000,000 төгрөг 400 ам.доллар 350 евро 2700 юань 41,000 иен
Хадгаламжийн дансны доод үлдэгдэл 5,000 төгрөг 5 ам.доллар 5 евро 50 юань 500 иен

* -“Коронавируст халдвар /КОВИД-19/-ын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм, эдийн засагт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хууль”-ийн 10 дугаар зүйлийн 10.4 дэх хэсэгт заасны дагуу бүх төрлийн хугацаагүй хадгаламж болон харилцах дансны үлдэгдэлд 2021 оны 6 дугаар сарын 30-ны өдрийг хүртэл хугацаанд хүү тооцохгүй. 

Харилцагч та тус хуультай холбоотой мэдээллийг www.legalinfo.mn цахим хуудаснаас авна уу. 

 Мөн харилцагчийн үйлчилгээний ажилтнаас хүссэн үедээ 7716-9999 дугаараар дамжуулан тодруулга хийх боломжтой. 

 

 

Бүрдүүлэх материал:

  • Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний хүсэлт /энд дарж татаж авна уу;
  • Данс нээлгэх албан хүсэлт;
  • Гэрчилгээний хуулбар;
  • Байгууллагын дүрэм;
  • Гарын үсгийн баталгааны маягт, банкны загвараар /энд дарж татаж авна уу. нотариатиар баталгаажуулсан байх/