Байгууллагын хугацаагүй хадгаламж

Бүтээгдэхүүний нөхцөл:

Хэмжээ харгалзахгүй Төгрөг Доллар Евро Юань Иен
Зарласан хүү 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Бодит хүү 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Хүү тооцох доод үлдэгдэл * 1,000,000 төгрөг 400 ам.доллар 350 евро 2700 юань 41,000 иен
Хадгаламжийн дансны доод үлдэгдэл 5,000 төгрөг 5 ам.доллар 5 евро 50 юань 500 иен

* - “Коронавируст халдвар /КОВИД-19/-ын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм, эдийн засагт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хууль”-ийн 10 дугаар зүйлийн 10.4 дэх хэсэгт заасны дагуу бүх төрлийн хугацаагүй хадгаламж болон харилцах дансны үлдэгдэлд 2021 оны 6 дугаар сарын 30-ны өдрийг хүртэл хугацаанд хүү тооцохгүй. 

Харилцагч та тус хуультай холбоотой мэдээллийг www.legalinfo.mn цахим хуудаснаас авна уу. 

Мөн харилцагчийн үйлчилгээний ажилтнаас хүссэн үедээ 7716-9999 дугаараар дамжуулан тодруулга хийх боломжтой. 

Бэлэн бус гүйлгээ 

Үйлчилгээ Төгрөг Валют
Банк доторх шилжүүлэг
Иргэдийн бүх төрлийн данс 100 төгрөг 200 төгрөгтэй тэнцэх
Банк хоорондын шилжүүлэг
Данснаас бэлэн бусаар банк хооронд шилжүүлэх 300 төгрөг 1,500 төгрөгтэй тэнцэх валют
Бэлнээр тушааж банк хооронд шилжүүлэх 500 төгрөг 1,500 төгрөгтэй тэнцэх валют

Бэлэн гүйлгээ 

  Валют Бага дэвсгэртийн дүн Шимтгэл
Орлогын гүйлгээ* Төгрөг  - Шимтгэлгүй
Доллар 1, 2, 5-тын дэвсгэр 2.00%
Юань 1-ээс 20-тын дэвсгэрт хүртэлх бүх дэвсгэрт 2.00%
Рубль 10, 50, 100-тын дэвсгэрт 2.70%
Вон 1,000 болон 5,000-тын дэвсгэрт 1.00%
* Харилцагч бэлэн арилжаа, зээлийн хүү болон зээлийн үндсэн төлбөр хийхэд, хэлцэл хийж валютын дансандаа орлого хийхэд хүснэгтэд заасан бага дэвсгэрт орсон тохиолдолд шимтгэл авна.
Зарлагын гүйлгээ Валют Шимтгэл
Төгрөг 200 төгрөг
Валют 200 төгрөг + 0.18%
* Иргэн болон байгууллагын валютын харилцах, хадгаламжийн дансанд олгогдсон хүү, бэлэн бусаар шилжиж орсон орлого болон бэлэн бус ханшаар  дансандаа худалдаж авсан валютыг харилцагчид бэлнээр олгоход тооцох шимтгэл

Дансны бусад үйлчилгээ

Үйлчилгээ Төгрөг Валют
Данс нээх Шимтгэлгүй
Данс хөтөлсний шимтгэл
Идэвхитэй төлөвт харилцах данс  Шимтгэлгүй
Түр идэвхгүй болон зогсоосон төлөвт харилцах данс /сар бүр/ 2,000 төгрөг 2,000 төгрөгтэй тэнцэх валют
Хугацаагүй хадгаламж /жилийн эцэст/ 1,000 төгрөг 1,000 төгрөгтэй тэнцэх валют
Хөдөлгөөнгүй данс /сар бүр/ 2,000 төгрөг 2,000 төгрөгтэй тэнцэх валют
Данс хаах
Харилцах данс хаах 1,000 төгрөг 1,000 төгрөгтэй тэнцэх валют
Хадгаламжийн данс хаах 1,000 төгрөг 1,000 төгрөгтэй тэнцэх валют

Бүрдүүлэх материал:

  • Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний хүсэлт /энд дарж татаж авна уу/;
  • Данс нээлгэх албан хүсэлт;
  • Гэрчилгээний хуулбар;
  • Байгууллагын дүрэм;
  • Гарын үсгийн баталгааны маягт, банкны загвараар /энд дарж татаж авна уу. нотариатиар баталгаажуулсан байх/