Бүтээгдэхүүний танилцуулга:

Иргэдийн өдөр тутмын бэлэн болон бэлэн бус төлбөр тооцоо хийж гүйцэтгэхэд зориулагдсан банкнаас санал болгож буй цахим үйлчилгээнд холбуулах, карт захиалж авах боломжтой данс ба дансны үлдэгдэл нь ҮХШЕН-д заасан хүү тооцох үлдэгдлийн хэмжээг хангасан өдөр бүр хүүг олгоно.

Бүтээгдэхүүний нөхцөл:

Нөхцөл Төгрөг Доллар Евро Юань Иен Рубль Вон Фунт стерлинг
Зарласан хүү 3.60% 1.20% 1.20% 1.20% 1.20%

 

Хүү тооцохгүй

Бодит хүү 3.67% 1.21% 1.21% 1.21% 1.21%
Хүү тооцох доод үлдэгдэл 100,000 төгрөг 40 ам.доллар 35 евро 300 юань 4,100 иен
Харилцах дансны доод үлдэгдэл 5,000 төгрөг 5 доллар 5 евро 20 юань 1,000 иен 200 рубль 5,000 вон 5 фунт стерлинг

Бэлэн бус гүйлгээ 

Үйлчилгээ Төгрөг Валют
Банк доторх шилжүүлэг
Иргэдийн бүх төрлийн данс 100 төгрөг 200 төгрөгтэй тэнцэх
Банк хоорондын шилжүүлэг
Данснаас бэлэн бусаар банк хооронд шилжүүлэх 300 төгрөг 1,500 төгрөгтэй тэнцэх валют
Бэлнээр тушааж банк хооронд шилжүүлэх 500 төгрөг 1,500 төгрөгтэй тэнцэх валют

Дансны бусад үйлчилгээ

Үйлчилгээ Төгрөг Валют
Данс нээх Шимтгэлгүй
Данс хөтөлсний шимтгэл
Энгийн харилцах данс /сар бүр/ 500 төгрөг
Цалингийн харилцах-100
500  төгрөгтэй тэнцэх валют
Хугацаагүй хадгаламж /жилийн эцэст/ 1,000 төгрөг 1,000 төгрөгтэй тэнцэх валют
Хөдөлгөөнгүй данс /сар бүр/ 500 төгрөг 500 төгрөгтэй тэнцэх валют
Данс хаах
Харилцах данс хаах 1,000 төгрөг 1,000 төгрөгтэй тэнцэх валют
Хадгаламжийн данс хаах 1,000 төгрөг 1,000 төгрөгтэй тэнцэх валют

Бүрдүүлэх материал:

  • Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний хүсэлт /энд дарж татаж авна уу/;
  • Монгол улсын иргэн бол Иргэний үнэмлэх;
  • Гадаадын иргэн бол гадаад паспорт болон монгол улсад оршин суух үнэмлэх