Энгийн харилцах

Давуу тал:

 • Байгууллагад зориулсан зээл авах
 • Дансаараа дамжуулан дотоод болон гадаад төлбөр тооцоо, орлого зарлагын гүйлгээ хийх
 • Монгол улсын хаана ч очсон өөрийн дансаараа гүйлгээ хийх
 • Тогтмол хугацаанд дансны хуулга авах, өөрийн гүйлгээгээ хянан зохицуулах
 • Санхүүгийн зөвлөгөө авах
 • Интернэт банкаар гүйлгээ хийх, дансны хуулгаа авах, дансаа хянах
 • Хүү тооцох үлдэгдлийн хэмжээг хангасан өдөр бүр хүүг олгох.

Бүтээгдэхүүний нөхцөл:

Нөхцөл Төгрөг Доллар Евро Юань Иен Рубль Вон Фунт стерлинг
Зарласан хүү 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Бодит хүү 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Хүү тооцох доод үлдэгдэл 0 төгрөг 0 ам.доллар 0 евро 0 юань 0 иен

0 рубль

0 вон

0 фунт стерлинг

Харилцах дансны доод үлдэгдэл 5,000 төгрөг 5 доллар 5 евро 35 юань 500 иен 100 рубль 5,000 вон 5 фунт стерлинг

Коронавируст халдвар /Ковид-19/-ын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм, эдийн засагт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай хуулийн үйлчлэх хугацаанд харилцах дансанд хүү тооцохгүй.

Бүрдүүлэх материал:

 • Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний хүсэлт /энд дарж татаж авна уу/;
 • Данс нээлгэх албан хүсэлт;
 • Гэрчилгээний хуулбар;
 • Байгууллагын дүрэм;
 • 10%-иас дээш хувьцаа эзэмшигчдийн цахим иргэний үнэмлэхийн хуулбар;
 • Гарын үсгийн баталгааны маягт, банкны загвараар /энд дарж татаж авна уу. нотариатиар баталгаажуулсан байх/