Энгийн харилцах

Давуу тал:

 • Байгууллагад зориулсан зээл авах
 • Дансаараа дамжуулан дотоод болон гадаад төлбөр тооцоо, орлого зарлагын гүйлгээ хийх
 • Монгол улсын хаана ч очсон өөрийн дансаараа гүйлгээ хийх
 • Тогтмол хугацаанд дансны хуулга авах, өөрийн гүйлгээгээ хянан зохицуулах
 • Санхүүгийн зөвлөгөө авах
 • Интернэт банкаар гүйлгээ хийх, дансны хуулгаа авах, дансаа хянах
 • Хүү тооцох үлдэгдлийн хэмжээг хангасан өдөр бүр хүүг олгох.

Бүтээгдэхүүний нөхцөл:

Нөхцөл Төгрөг Доллар Евро Юань Иен Рубль Вон Фунт стерлинг
Зарласан хүү 3.60% 1.20% 1.20% 1.20% 1.20%

Хүү тооцохгүй

Бодит хүү 3.67% 1.21% 1.21% 1.21% 1.21%
Хүү тооцох доод үлдэгдэл 1,000,000 төгрөг 400 ам.доллар 350 евро 2,700 юань 41,000 иен
Харилцах дансны доод үлдэгдэл 10,000 төгрөг 10 доллар 10 евро 70 юань 1,000 иен 200 рубль 10,000 вон 10 фунт стерлинг

Бүрдүүлэх материал:

 • Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний хүсэлт /энд дарж татаж авна уу/;
 • Данс нээлгэх албан хүсэлт;
 • Гэрчилгээний хуулбар;
 • Байгууллагын дүрэм;
 • 10%-иас дээш хувьцаа эзэмшигчдийн цахим иргэний үнэмлэхийн хуулбар;
 • Гарын үсгийн баталгааны маягт, банкны загвараар /энд дарж татаж авна уу. нотариатиар баталгаажуулсан байх/