Ханшийн эрсдэл

Та манай банктай харилцсанаар өөрийн валютын хэрэгцээг хангаад зогсохгүй форвард, опшин, своп зэрэг ханшийн эрсдэлээс хамгаалах санхүүгийн хэрэгслүүдийг ашиглах боломжтой юм.

Мөн валютын арилжааны дүнгээс хамааруулан тогтмол, идэвхтэй арилжаа хийдэг харилцагч нартаа тухайн ханшин дээр хөнгөлөлт үзүүлэн, арилжааны гүйлгээтэй холбогдох бусад боломжуудыг олгохын зэрэгцээ дотоодын болон олон улсын зах зээлийн талаарх мэдээллээр тогтмол ханган ажиллана.

Ханшийн эрсдэлээс хамгаалах арилжаа хийх тохиолдолд манай банктай хийх гэрээг   ЭНД   дарж үзнэ үү.