Валют арилжаа

Трансбанк нь дотоодын валютын арилжааны зах зээл дээр харилцагчдадаа валют арилжааны цогц үйлчилгээ үзүүлэхийг зорин ажиллаж байна. Бид Таны хэрэгцээнд зориулж USD, EUR, GBP, JPY, RUB, CNY, KRW зэрэг олон улсын зах зээл дээр чөлөөтэй хөрвөх боломжтой нийт 7 валютын арилжааг зах зээл дээр өрсөлдөхүйц ханшаар түргэн шуурхай гүйцэтгэж байна.