Зээлийн шугам

Бизнесийн үйл ажиллагаатайгаа уялдуулан хүссэн хэмжээгээрээ авах боломжтой, урт хугацаатай, хүүгийн таатай нөхцөлтэй, зээлийн шугамын бүтээгдэхүүнийг харилцагч та бүхэндээ санал болгож байна.

Давуу тал:

  • Уян хатан, таатай нөхцөлтэй.

Бүтээгдэхүүний нөхцөл:

Нөхцөл Төгрөг Ам.доллар Евро Юань Иен
Дээд хэмжээ

Зээлийн дээд хэмжээг бизнесийн цар хүрээ, хөрөнгө, санхүүгийн чадвараас хамааруулан тогтооно. Банкнаас санхүүжүүлэх хэмжээ нийт эргэлтийн хөрөнгийн 80%-иас хэтрэхгүй.

Хүү /сарын/ 1.8%-1.2% 1.5%-1.0% 1.5%-1.0% 1.5%-1.0% 1.0%-0.6%

Хүү /жилийн/

21.6%-14.4% 18.0%-12.0% 18.0%-12.0% 18.0%-12.0% 12.0%-7.2%

Коммитмент хүү

Жилийн хүү 2.8%-4.2% Жилийн хүү 2.0%-3.6% Жилийн хүү 1.5%-3.0%

Хугацаа

60 хүртэл сар 36 хүртэл сар

Шимтгэл

Олгосон зээлийн дүнгийн 1% буюу дээд хэмжээ нь 1,500,000 төгрөгөөс хэтрэхгүй

Олгосон зээлийн дүнгийн 0.5% буюу дээд хэмжээ нь 1,500 ам.долларболон түүнтэй тэнцэх евро, юань, иенээс хэтрэхгүй

Нэмэгдүүлсэн хүү

 Нэмэгдүүлсэн хүү нь үндсэн хүүгийн 20%-тай тэнцүү

Зээлийн анхны нөхцөлд өөрчлөлт оруулсны шимтгэл

0%

Өргөдлийн хураамж

10,000 төгрөг

Тавигдах шаардлага:

  • Сүүлийн 12 сар тасралтгүй бизнес явуулсан туршлагатай;
  • Зээлийн сайн түүхтэй зээл төлөх чадвар сайтай байх;
  • Барьцаат хөрөнгө (үл хөдлөх болон хөдлөх хөрөнгө)-ийн шаардлага хангасан байх;
  • Банкнаас тавьсан бусад шаардлага хангасан байх.

БАНКНЫ ТАНИЛЦУУЛГА