Кредит карт

Кредит  карт нь дотооддоо төлбөр тооцоо хийх боломжийг харилцагчдад олгохоос гадна зээлийн уян хатан нөхцөл нь таны санхүүгийн хэрэгцээг бүрэн шийдвэрлэнэ.
Давуу тал:              

 • Дахин давтагдашгүй өвөрмөц дизайн;
 • Өндөр зээлийн эрхтэй;
 • Аль ч банкны харилцагч авах боломжтой;
 • 45 хоног хүртэлх хугацаанд худалдан авалтын гүйлгээндээ хүү төлөхгүй;
 • Эргэн төлөлтийн уян хатан нөхцөлтэй.

Картын үйлчилгээний нөхцөл төгрөг:

ТӨГРӨГИЙН

ЭНГИЙН

БИЗНЕС

Жилийн хураамж

20,000 төгрөг

100,000 төгрөг

Зээлийн эрхийн доод хэмжээ

100,000 төгрөг

5,000,001 төгрөг

Зээлийн эрхийн дээд хэмжээ

5,000,000 төгрөг

50,000,000 төгрөг

Зээлийн хүү /сарын/ (Худалдан авалт)

1.6%

1.5%

Зээлийн хүү /жилийн/ (Худалдан авалт)

19.2%

18.0%

Зээлийн хүү /сарын/ (Бэлэн, бэлэн бус)

2.2%

2%

Зээлийн хүү /жилийн/ (Бэлэн, бэлэн бус)

26.4%

24.0%

Сард төлөх доод хэмжээ

10%

10%

Төлбөр төлөх өдөр /сар бүрийн/

10-нд

10-нд

Зээлийн эрх хэтрүүлэх хэмжээ

10%

10%

Эрх хэтрүүлсний шимтгэл

5%

5%

Хугацаа хэтрүүлсэний шимтгэл

1%

1%

Нэмэгдүүлсэн хүү /жилийн/

20%

20%

Картын хугацаа

30 хүртэлх сар

30 хүртэлх сар

Хуулга үүсгэх өдөр

Дараа сарын 5-ны өдөр

Дараа сарын 5-ны өдөр

Картын үйлчилгээний нөхцөл ам.доллар

АМ.ДОЛЛАРЫН ЭНГИЙН БИЗНЕС

Жилийн хураамж

10 ам.доллар

50 ам.доллар

Зээлийн эрхийн доод хэмжээ

50 ам.доллар

2,001 ам.доллар

Зээлийн эрхийн дээд хэмжээ

2,000 ам.доллар

20,000 ам.доллар

Зээлийн хүү /сарын/ (Худалдан авалт)

1.5%

1.25%

Зээлийн хүү /жилийн/ (Худалдан авалт)

18.0%

15.0%

Зээлийн хүү /сарын/ (Бэлэн, бэлэн бус)

1.8%

1.5%

Зээлийн хүү /жилийн/ (Бэлэн, бэлэн бус)

21.6%

18.0%

Сард төлөх доод хэмжээ

10%

10%

Төлбөр төлөх өдөр /сар бүрийн/

10-нд

10-нд

Зээлийн эрх хэтрүүлэх хэмжээ

10%

10%

Эрх хэтрүүлсний шимтгэл

5%

5%

Хугацаа хэтрүүлсний шимтгэл

1%

1%

Хугацаа хэтрүүлсний торгуул /жилийн/

20%

20%

Картын хугацаа

30 хүртэлх сар

30 хүртэлх сар

Хуулга үүсгэх өдөр

Дараа сарын 5-ны өдөр

Дараа сарын 5-ны өдөр

Бүрдүүлэх материал

Монгол улсын иргэн бол:

 • Иргэний цахим үнэмлэх ;
 • Нэг хувь цээж зураг /сүүлийн 6 сард авахуулсан/;
 • Цалингийн тодорхойлолт, хувиараа бизнес эрхэлдэг бол бизнесийн тогтмол орлогыг нотлох баримтууд; 
 • Нийгмийн даатгалын дэвтэр /орлого тодорхойлох баримт бичгүүд орно/.

Гадаадын иргэн бол:

 • Гадаад паспорт /эх хувиар авч үзэх/;
 • Визний хуулбар;
 • Монгол улсад оршин суух үнэмлэх;
 • Ажил эрхэлж буй байгууллагын батлан даалт.

БАНКНЫ ТАНИЛЦУУЛГА