Кредит карт

Кредит карт нь дотооддоо төлбөр тооцоо хийх боломжийг харилцагчдад олгохоос гадна зээлийн уян хатан нөхцөл нь таны санхүүгийн хэрэгцээг бүрэн шийдвэрлэнэ.

Давуу тал:

 • Дахин давтагдашгүй өвөрмөц дизайн;
 • Өндөр зээлийн эрхтэй;
 • Аль ч банкны харилцагч авах боломжтой;
 • 45 хоног хүртэлх хугацаанд худалдан авалтын гүйлгээндээ хүү төлөхгүй;
 • Эргэн төлөлтийн уян хатан нөхцөлтэй. Картын үйлчилгээний нөхцөл төгрөг:

Бүтээгдэхүүний нөхцөл:

ТӨГРӨГИЙН ЭНГИЙН БИЗНЕС
Жилийн хураамж 20,000 төгрөг 100,000 төгрөг
Зээлийн эрхийн доод хэмжээ 100,000 төгрөг 5,000,001 төгрөг
Зээлийн эрхийн дээд хэмжээ 5,000,000 төгрөг 50,000,000 төгрөг
Зээлийн хүү /сарын/ (Худалдан авалт) 1.6% 1.5%
Зээлийн хүү /жилийн/ (Худалдан авалт) 19.2% 18.0%
Зээлийн хүү /сарын/ (Бэлэн, бэлэн бус) 2.2% 2%
Зээлийн хүү /жилийн/ (Бэлэн, бэлэн бус) 26.4% 24.0%
Сард төлөх доод хэмжээ 10% 10%
Төлбөр төлөх өдөр /сар бүрийн/ 15-нд 15-нд
Зээлийн эрх хэтрүүлэх хэмжээ 10% 10%
Эрх хэтрүүлсний шимтгэл 5% 5%
Хугацаа хэтрүүлсэний шимтгэл 1% 1%
Нэмэгдүүлсэн хүү /жилийн/ 20% 20%
Картын хугацаа 30 хүртэлх сар 30 хүртэлх сар
Төлбөрийн нэхэмжлэх үүсгэх өдөр Дараа сарын 1-ний өдөр Дараа сарын 1-ний өдөр
Зээлийн мэдээллийн сангийн лавлагааны хураамж /Лавлагаа тутамд/* Иргэн - 1,000 төгрөг 
Байгууллага - 1,000 төгрөг

*2021 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс мөрдөж ажиллана.

Бүрдүүлэх материал:

Монгол улсын иргэн бол:

 • Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний хүсэлт /энд дарж татаж авна уу/;
 • Иргэний цахим үнэмлэх;
 • Цалингийн тодорхойлолт, хувиараа бизнес эрхэлдэг бол бизнесийн тогтмол орлогыг нотлох баримтууд;
 • Нийгмийн даатгалын дэвтэр /орлого тодорхойлох баримт бичгүүд орно/.

Гадаадын иргэн бол:

 • Гадаад паспорт /эх хувиар авч үзэх/;
 • Визний хуулбар;
 • Монгол улсад оршин суух үнэмлэх;
 • Ажил эрхэлж буй байгууллагын батлан даалт.