Нэмэлт мэдээлэл

Импортлогчийн зүгээс тохирсон нөхцөлийн дагуу чанарын шаардлага хангасан бараа бүтээгдэхүүнээ цаг хугацаандаа хүлээн авах, экспортлогчийн хувьд борлуулсан бараа бүтээгдэхүүний төлбөрийг хурдан найдвартай хүлээн авах нь нэн тэргүүний зорилго байдаг. Тиймээс, манай банкны мэргэшсэн хамт олон таны бизнесийн хэрэгцээнд тохирсон худалдааны санхүүжилтийн цогц үйлчилгээг санал болгож байна.