Нэмэлт мэдээлэл

Банкны баталгаа

Банкны баталгаа нь бараа бүтээгдэхүүн худалдах/худалдан авах, үйлчилгээ үзүүлэхээр талуудын байгуулсан гэрээний хүрээнд гэрээний үүрэг биелэгдээгүйгээс учирч болзошгүй аливаа санхүүгийн хохирлоос харилцагчийг хамгаалах санхүүгийн хэрэгсэл юм. Бизнесийг дэмжиж, болзошгүй эрсдэлээс хоёр талыг хамгаалах зорилгоор, Тээвэр хөгжлийн банк таны бизнест зориулсан банкны баталгааны үйлчилгээг санал болгож байна. Тиймээс, таны хэрэгцээ, зорилгод нийцсэн өндөр түвшиний үйлчилгээг найдвартай аргаар хүргэхээр бид ажиллаж байна.

Бид таны бизнест тохирсон баталгааны үйлчилгээг үзүүлэхээс гадна мөн дараах баталгааны төрлийг санал болгож байна:

  • Tөлбөрийн баталгаа
  • Tендерийн баталгаа
  • Урьдчилгаа төлбөрийн баталгаа
  • Гүйцэтгэлийн баталгаа
  • Баталгаат хугацааны баталгаа