БАНКНЫ ТАНИЛЦУУЛГА

Танилцуулга

2016 оны 10 дугаар сарын 27-ны өдөр тус банкны хувьд үйл ажиллагаагаа дахин шинээр эхлүүлэх болсон түүхэн өдөр юм. 

Дэлгэрэнгүй

Хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэц

  • Монгол Улсын иргэн П.Раднаабазар (89.176%);
  • Монгол Улсын иргэн Д.Оюунгэрэл (6.744%);
  • П.Раднаабазарын 100%-ийн өмчлөлтэй "Инфрастракчер" ХХК (4.080%).
Дэлгэрэнгүй

Төлөөлөн удирдах зөвлөл

ТрансБанкны Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл (ТУЗ) нь хараат бус гишүүнийг оролцуулан нийт 5 гишүүний бүрэлдэхүүнтэй.

Дэлгэрэнгүй

Гүйцэтгэх удирдлагын баг

Трансбанкны эрх бүхий албан тушаалтнуудыг Тээвэр хөгжлийн банкны дүрмийн 20 дугаар зүйлийн 20.1-д “ТУЗ-ийн дарга, гишүүд, гүйцэтгэх захирал, гүйцэтгэх захирлын орлогч нар...

Дэлгэрэнгүй

Удирдлага, зохион байгуулалтын бүтэц

Дэлгэрэнгүй

Банкны үйл ажиллагааны ил тод байдал

ТрансБанк нь ТУЗ-ийн дэргэд 4 хороо, Гүйцэтгэх удирдлагын дэргэд 5 хороо, нийт 9 нэгж, 23 газар, төв салбар, наран салбартай байна.

Дэлгэрэнгүй

Нийгмийн хариуцлага

ТрансБанк нь Монгол Улсын хууль тогтоомжийг дээдлэн биелүүлж, банкны үйл ажиллагаа болон үнэ цэнээрээ дамжуулан харилцагчдынхаа эрх ашгийг хамгаалж, ажилтнуудынхаа эрүүл мэнд...

Дэлгэрэнгүй
s