БАНКНЫ ТАНИЛЦУУЛГА

Танилцуулга

2016 оны 10 дугаар сарын 27-ны өдөр тус банкны хувьд үйл ажиллагаагаа дахин шинээр эхлүүлэх болсон түүхэн өдөр юм. 

Дэлгэрэнгүй

Хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэц

  • Монгол Улсын иргэн П.Раднаабазар (60.88%),
  • Г.Минжин (8.81%),
  • Б.Батгэрэл (6.89%),
  • Б.Гантуяа (6.45%),
  • Б.Амаржаргал (4.8%),
  • Ө.Ганболд (4.78%),
  • Д.Оюунгэрэл (4.6%),
  • "Инфрастракчер" ХХК (2.79%).
Дэлгэрэнгүй

Төлөөлөн удирдах зөвлөл

Тээвэр хөгжлийн банкны Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл (ТУЗ) нь хараат бус гишүүнийг оролцуулан нийт 6 гишүүний бүрэлдэхүүнтэй.

Дэлгэрэнгүй

Гүйцэтгэх удирдлагын баг

Тээвэр хөгжлийн банкны эрх бүхий албан тушаалтнуудыг Тээвэр хөгжлийн банкны дүрмийн 20 дугаар зүйлийн 20.1-д “ТУЗ-ийн дарга, гишүүд, гүйцэтгэх захирал, дэд захирал нар...

Дэлгэрэнгүй

Удирдлага, зохион байгуулалтын бүтэц

Дэлгэрэнгүй

Банкны үйл ажиллагааны ил тод байдал

Тээвэр хөгжлийн банк нь ТУЗ-ийн дэргэд 3 хороо, Гүйцэтгэх удирдлагын дэргэд 5 хороо, нийт 13 нэгж, 30 газар, 1 Төв салбар болон 1 Наран салбартай байна.

Дэлгэрэнгүй

Нийгмийн хариуцлага

Тээвэр хөгжлийн банк нь Монгол Улсын хууль тогтоомжийг дээдлэн биелүүлж, банкны үйл ажиллагаа болон үнэ цэнээрээ дамжуулан харилцагчдынхаа эрх ашгийг хамгаалж, ажилтнуудынхаа эрүүл мэнд...

Дэлгэрэнгүй
s