Импортлогчид зориулсан, тухайн бараа бүтээгдэхүүний эргэцтэй уялдаа бүхий богино болон дунд хугацаан дахь эргэлтийн хөрөнгийн хэрэгцээг санхүүжүүлэх зорилготойгоор бараа бүтээгдэхүүний ачилт хийгдсэний дараа олгогдох хамгийн таатай нөхцөл бүхий санхүүжилтийн зээлийг бид танд санал болгож байна.