Давуу тал:

  • Байгууллагад зориулсан зээл авах
  • Дансаараа дамжуулан дотоод болон гадаад төлбөр тооцоо, орлого зарлагын гүйлгээ хийх
  • Монгол улсын хаана ч очсон өөрийн дансаараа гүйлгээ хийх
  • Тогтмол хугацаанд дансны хуулга авах, өөрийн гүйлгээгээ хянан зохицуулах
  • Санхүүгийн зөвлөгөө авах
  • Интернэт банкаар гүйлгээ хийх, дансны хуулгаа авах, дансаа хянах.

Хүү шимтгэл:

Нөхцөл

Харилцах дансны хүү /жилээр/
Төгрөг Ам.доллар Евро Юань Иен Рубль Вон Фунт стерлинг
Хэмжээ харгалзахгүй 1 жил 3.60% 1.20% 1.20% 1.20% 1.20% Хүү тооцохгүй

 Доод үлдэгдэл

10,000 төгрөг 

10 ам.доллар 

10 евро

70 юань

1,000 иен

200 рубль

10,000 вон

10 фунт стерлинг