Давуу тал:

  • Байгууллагад зориулсан зээл авах
  • Дансаараа дамжуулан дотоод болон гадаад төлбөр тооцоо, орлого зарлагын гүйлгээ хийх
  • Монгол улсын хаана ч очсон өөрийн дансаараа гүйлгээ хийх
  • Тогтмол хугацаанд дансны хуулга авах, өөрийн гүйлгээгээ хянан зохицуулах
  • Санхүүгийн зөвлөгөө авах
  • Интернэт банкаар гүйлгээ хийх, дансны хуулгаа авах, дансаа хянах.

Хүү шимтгэл:

Нөхцөл

Харилцах дансны хүү /жилээр/
MNT USD EUR CNY JPY
Хэмжээ харгалзахгүй 1 жил 3.60% 1.20% 1.20% 1.20% 1.20%

 Доод үлдэгдэл

10,000

10

10

70

1,000