Бүтээгдэхүүний нөхцөл:

Нөхцөл Хадгаламжийн дансны хүү /жилээр/
MNT USD EUR CNY JPY
Хэмжээ харгалзахгүй 1 жил 3.6% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2%
 Доод үлдэгдэл 10,000 10 10 100 1,000