Кредит  карт нь дотооддоо төлбөр тооцоо хийх боломжийг харилцагчдад олгохоос гадна зээлийн уян хатан нөхцөл нь таны санхүүгийн хэрэгцээг бүрэн шийдвэрлэнэ.
Давуу тал:              

 • Дахин давтагдашгүй өвөрмөц дизайн;
 • Өндөр зээлийн эрхтэй;
 • Аль ч банкны харилцагч авах боломжтой;
 • 45 хоног хүртэлх хугацаанд худалдан авалтын гүйлгээндээ хүү төлөхгүй;
 • Эргэн төлөлтийн уян хатан нөхцөлтэй.

Картын үйлчилгээний нөхцөл төгрөг:

Төгрөгийн

Энгийн

Бизнес

Жилийн хураамж

20,000₮

100,000₮

Зээлийн эрхийн доод хэмжээ

100,000₮

5,000,001₮

Зээлийн эрхийн дээд хэмжээ

5,000,000₮

50,000,000₮

Зээлийн хүү /сарын/ (Худалдан авалт)

1.6%

1.5%

Зээлийн хүү /жилийн/ (Худалдан авалт)

19.2%

18.0%

Зээлийн хүү /сарын/ (Бэлэн, бэлэн бус)

2.2%

2%

Зээлийн хүү /жилийн/ (Бэлэн, бэлэн бус)

26.4%

24.0%

Сард төлөх доод хэмжээ

10%

10%

Төлбөр төлөх өдөр /сар бүрийн/

10-нд

10-нд

Зээлийн эрх хэтрүүлэх хэмжээ

10%

10%

Эрх хэтрүүлсний шимтгэл

5%

5%

Хугацаа хэтрүүлсэний шимтгэл

1%

1%

Нэмэгдүүлсэн хүү /жилийн/

20%

20%

Картын хугацаа

30 хүртэлх сар

30 хүртэлх сар

Хуулга үүсгэх өдөр

Дараа сарын 5-ны өдөр

Дараа сарын 5-ны өдөр

Картын үйлчилгээний нөхцөл ам.доллар

Ам.долларын Энгийн Бизнес

Жилийн хураамж

10$

50$

Зээлийн эрхийн доод хэмжээ

50$

2,001$

Зээлийн эрхийн дээд хэмжээ

2,000$

20,000$

Зээлийн хүү /сарын/ (Худалдан авалт)

1.5%

1.25%

Зээлийн хүү /жилийн/ (Худалдан авалт)

18.0%

15.0%

Зээлийн хүү /сарын/ (Бэлэн, бэлэн бус)

1.8%

1.5%

Зээлийн хүү /жилийн/ (Бэлэн, бэлэн бус)

21.6%

18.0%

Сард төлөх доод хэмжээ

10%

10%

Төлбөр төлөх өдөр /сар бүрийн/

10-нд

10-нд

Зээлийн эрх хэтрүүлэх хэмжээ

10%

10%

Эрх хэтрүүлсний шимтгэл

5%

5%

Хугацаа хэтрүүлсний шимтгэл

1%

1%

Хугацаа хэтрүүлсний торгуул /жилийн/

20%

20%

Картын хугацаа

30 хүртэлх сар

30 хүртэлх сар

Хуулга үүсгэх өдөр

Дараа сарын 5-ны өдөр

Дараа сарын 5-ны өдөр

Бүрдүүлэх материал

Монгол улсын иргэн бол:

 • Иргэний цахим үнэмлэх ;
 • Нэг хувь цээж зураг /сүүлийн 6 сард авахуулсан/;
 • Цалингийн тодорхойлолт, хувиараа бизнес эрхэлдэг бол бизнесийн тогтмол орлогыг нотлох баримтууд; 
 • Нийгмийн даатгалын дэвтэр /орлого тодорхойлох баримт бичгүүд орно/.

Гадаадын иргэн бол:

 • Гадаад паспорт /эх хувиар авч үзэх/;
 • Визний хуулбар;
 • Монгол улсад оршин суух үнэмлэх;
 • Ажил эрхэлж буй байгууллагын батлан даалт.