Бүтээгдэхүүний нөхцөл:

Нөхцөл Цалингийн зээл
Дээд хэмжээ Цэвэр цалингийн 70%-ийг 30 хүртэлх сарын нийлбэрээр олгоно
Хүү /сарын/ 1.5%
Хүү /жилийн/ 18.0%
Хугацаа 30 хүртэл сар
Шимтгэл Олгосон зээлийн дүнгийн 1%
Нэмэгдүүлсэн хүү Нэмэгдүүлсэн хүү нь үндсэн хүүгийн 20%-тай тэнцүү
Анхны нөхцөлд өөрчлөлт оруулсны шимтгэл Зээлийн үлдэгдэл дүнгээс 1%
Өргөдлийн хураамж 1,000 төгрөг

Тавигдах шаардлага:

  • Банктай цалингийн зээлээр хамтран ажиллах гэрээ байгуулсан байгууллагын ажилтан байх;
  • Сүүлийн 6 сарын хугацаанд тогтвор суурьшилтай ажилласан үндсэн ажилтан байх;
  • Нийгмийн даатгалын байгууллагад бүртгэгдсэн байх;
  • Аливаа хугацаа хэтэрсэн зээлийн үлдэгдэл болон зээлийн муу түүхгүй байх.

Бүтээгдэхүүний нөхцөл:

Нөхцөл Орон сууц, үйлчилгээний зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө барьцаалсан зээл Амины сууц, хашаа байшин барьцаалсан зээл Тээврийн хэрэгсэл барьцаалсан зээл
Дээд хэмжээ 40,000,000 төгрөг 20,000,000 төгрөг 10,000,000 төгрөг
Хүү /сарын/ 1.8%
Хүү /жилийн/ 21.6%
Хугацаа 24 хүртэл сар 12 хүртэл сар
Зээл олгосны шимтгэл Олгосон зээлийн дүнгийн 1%
Нэмэгдүүлсэн хүү Нэмэгдүүлсэн хүү нь үндсэн хүүгийн 20%-тай тэнцүү
Анхны нөхцөлд өөрчлөлт оруулсны шимтгэл Зээлийн үлдэгдлийн 0.5% буюу дээд хэмжээ нь 1,000,000 төгрөгөөс хэтрэхгүй.
Өргөдлийн хураамж 10,000 төгрөг

Бүтээгдэхүүний нөхцөл:

Нөхцөл Төгрөг, ам.доллар, евро, юань
Дээд хэмжээ Нийт хадгаламжийн дүнгийн 90%-иас хэтрэхгүй
Хүү /жилийн/ Хадгаламжийн жилийн хүү+6%
Хугацаа Хадгаламж дуусах хугацаагаар тогтооно
Шимтгэл 0%
Нэмэгдүүлсэн хүү Нэмэгдүүлсэн хүү нь үндсэн хүүгийн 20%-тай тэнцүү
Анхны нөхцөлд өөрчлөлт оруулсны шимтгэл 0%
Өргөдлийн хураамж 1,000 төгрөг, 1 ам.доллар, 1 евро, 10 юань

Бүтээгдэхүүний нөхцөл:

Нөхцөл Шинэ автомашин Хуучин автомашин
Зээлийн хэмжээ  300 сая хүртэл 50 сая хүртэл
Хугацаа 30 сар 30 сар
Зээлийн хүү /сарын/ 1.5% 1.8%
Зээлийн хүү /жилийн/ 18.0% 21.6%
Шимтгэл 1% /хамгийн ихдээ 1,500,000.00 төгрөг/
Нэмэгдүүлсэн хүү Нэмэгдүүлсэн хүү нь үндсэн хүүгийн 20%-тай тэнцүү
Барьцаа Худалдан авах автомашин
Урьдчилгаа төлбөр 10% 30%
Нийлүүлэгч байгууллагаас авах шимтгэл 1% буюу “Хамтран ажиллах гэрээ”-ээр зохицуулагдана
Бусад  “Хамтран ажиллах гэрээ” байгуулсан нийлүүлэгч байгууллагаас автомашин худалдан авахыг шаардана.