Бүтээгдэхүүний нөхцөл:

Нөхцөл Орон сууцны зээл
Төгрөг Ам.доллар
Дээд хэмжээ 350,000,000 төгрөг
Урьдчилгаа төлбөр 20%
Орон сууц нэмж барьцаалсан тохиолдолд зээлийн урьдчилгаа төлбөр 0%
Хүү /сар/

Урьдчилгаа төлбөрт орон сууц барьцаалсан бол зээлийн хүү сарын 1.4%,

Орон сууцны нийт үнийн дүнгийн: 30.0%-39.9%-ийг төлсөн бол сарын хүү 1.3%, 40.0%-49.9%-ийг төлсөн бол сарын хүү 1.25%, 50.0% ба түүнээс дээш дүнгээр төлсөн бол сарын хүү 1.2%

Орон сууцны нийт дүнгийн 20% буюу түүнээс дээш бол сарын хүү 1%,

Урьдчилгаа төлбөрт орон сууц барьцаалсан бол зээлийн хүү сарын 1.2%

Хүү /жил/ Урьдчилгаа төлбөрт орон сууц барьцаалсан бол зээлийн хүү жилийн 16.8%, Орон сууцны нийт үнийн дүнгийн: 30.0%-39.9%-ийг төлсөн бол жилийн хүү 15.6%, 40.0%-49.9%-ийг төлсөн бол жилийн хүү 15.0%, 50.0% ба түүнээс дээш дүнгээр төлсөн бол жилийн хүү 14.4%

Орон сууцны нийт дүнгийн 20% буюу түүнээс дээш бол жилийн  хүү 12.0%,

Урьдчилгаа төлбөрт орон сууц барьцаалсан бол зээлийн хүү жилийн  14.4%

Хугацаа 360 хүртэл сар 120 хүртэл сар
Шимтгэл Олгосон зээлийн дүнгийн 1% Олгосон зээлийн дүнгийн 1%
Нэмэгдүүлсэн хүү Нэмэгдүүлсэн хүү нь үндсэн хүүгийн 20%-тай тэнцүү Нэмэгдүүлсэн хүү нь үндсэн хүүгийн 20%-тай тэнцүү
Анхны нөхцөлд өөрчлөлт оруулсны шимтгэл Зээлийн үлдэгдэл дүнгээс 1% Зээлийн үлдэгдэл дүнгээс 1%
Өргөдлийн хураамж 10,000 төгрөг 10,000 төгрөг

Амины сууц, хашаа байшин барих болон баригдаж дуусаагүй барилгыг санхүүжүүлэхэд зориулан олгогдоно.

Бүтээгдэхүүний нөхцөл:

Нөхцөл Амины сууц худалдан авах зээл
Дээд хэмжээ 500,000,000 төгрөг
Урьдчилгаа төлбөр 30%
Хүү /сарын/ Амины сууцны нийт үнийн дүнгийн:
30.0%-39.9%-ийг төлсөн бол сарын хүү 1.8%,
40.0%-49.9%-ийг төлсөн бол сарын хүү 1.7%,
50.0% ба түүнээс дээш дүнгээр төлсөн бол сарын хүү 1.6%
Хүү /жилийн/ Амины сууцны нийт үнийн дүнгийн:
30.0%-39.9%-ийг төлсөн бол жилийн хүү 21.6%, 
40.0%-49.9%-ийг төлсөн бол жилийн хүү 20.4%, 
50.0% ба түүнээс дээш дүнгээр төлсөн бол жилийн хүү 19.2%
Хугацаа 180 хүртэл сар
Шимтгэл Олгосон зээлийн дүнгийн 1%
Нэмэгдүүлсэн хүү Нэмэгдүүлсэн хүү нь үндсэн хүүгийн 20 хувьтай тэнцүү
Анхны нөхцөлд өөрчлөлт оруулсны шимтгэл Зээлийн үлдэгдэл дүнгээс 1%
Өргөдлийн хураамж 10,000 төгрөг

Бүтээгдэхүүний нөхцөл:

Орон сууцны ипотекийн зээл

Нөхцөл

Зээлийн дээд хэмжээ

Худалдан авах орон сууцны үнэлгээний 70 хувиас хэтрэхгүй

Урьдчилгаа төлбөр

30% ба түүнээс дээш

Зээлийн хүү /жил/

8%

Зээлийн хугацаа

360 хүртэл сар

Зээл олгосны шимтгэл

Олгосон зээлийн дүнгийн 1% буюу дээд хэмжээ 1,500,000 төгрөгөөс хэтрэхгүй

Нэмэгдүүлсэн хүү

Үндсэн хүүгийн 20 хувьтай тэнцүү

Зээлийн анхны нөхцөлд өөрчлөлт оруулсны шимтгэл

0%

Өргөдлийн хураамж

10,000 төгрөг