Бүтээгдэхүүний нөхцөл:

Нөхцөл Орон сууцны зээл
Дээд хэмжээ 350,000,000 төгрөг
Урьдчилгаа төлбөр 20%
Орон сууц нэмж барьцаалсан тохиолдолд зээлийн урьдчилгаа төлбөр 0%
Хүү /сар/ Урьдчилгаа төлбөрт орон сууц барьцаалсан бол зээлийн хүү сарын 1.4%, Орон сууцны нийт үнийн дүнгийн : 30.0%-39.9%-ийг төлсөн бол сарын хүү 1.3%, 40.0%-49.9%-ийг төлсөн бол сарын хүү 1.25%, 50.0% ба түүнээс дээш дүнгээр төлсөн бол сарын хүү 1.2%
Хугацаа 360 хүртэл сар
Шимтгэл Олгосон зээлийн дүнгийн 1%
Нэмэгдүүлсэн хүү Нэмэгдүүлсэн хүү нь үндсэн хүүгийн 20%-тай тэнцүү
Анхны нөхцөлд өөрчлөлт оруулсны шимтгэл Зээлийн үлдэгдэл дүнгээс 1%
Өргөдлийн хураамж 10,000 төгрөг

Амины сууц, хашаа байшин барих болон баригдаж дуусаагүй барилгыг санхүүжүүлэхэд зориулан олгогдоно.

Бүтээгдэхүүний нөхцөл:

Нөхцөл Амины сууц худалдан авах зээл
Дээд хэмжээ 500,000,000 төгрөг
Урьдчилгаа төлбөр 30%
Хүү /сарын/ Амины сууцны нийт үнийн дүнгийн :
30.0%-39.9%-ийг төлсөн бол сарын хүү 1.8%,
40.0%-49.9%-ийг төлсөн бол сарын хүү 1.7%,
50.0% ба түүнээс дээш дүнгээр төлсөн бол сарын хүү 1.6%
Хугацаа 180 хүртэл сар
Шимтгэл Олгосон зээлийн дүнгийн 1%
Нэмэгдүүлсэн хүү Нэмэгдүүлсэн хүү нь үндсэн хүүгийн 20 хувьтай тэнцүү
Анхны нөхцөлд өөрчлөлт оруулсны шимтгэл Зээлийн үлдэгдэл дүнгээс 1%
Өргөдлийн хураамж 10,000 төгрөг