Эрхэм хүндэт Харилцагчид, Хувьцаа эзэмшигчид, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга, гишүүд болон Ажиллагсад аа,

Хөгжлийг хурдасгагч санхүүгийн түнш” хэмээх уриан доор эвлэлдэн нэгдсэн бидний хамт олон 2016 оны 10 дугаар сарын 27-ны өдрөөс шинэ хөрөнгө оруулагч, шинэ Гүйцэтгэх удирдлагын баг, цөөн тооны чадварлаг баг хамт олонтойгоор үйл ажиллагаагаа дахин эхлүүлэн 2017 оныг амжилт бүтээлээр дүүрэн үдлээ. 2017 онд Монгол Улсын эдийн засаг хүнд сорилтуудтай тулгарсан хэдий ч ТрансБанкны Хувьцаа эзэмшигчдийн алсын хараа, стратеги төлөвлөгөө, хөрөнгө оруулалтын үр дүнд банкныхаа хувь нийлүүлсэн хөрөнгийг 3.1 дахин, актив хөрөнгийг 20.5 дахин, зээлийн багцыг 7.9 дахин нэмэгдүүлж, татварын дараах байдлаар 1.9 тэрбум төгрөгийн ашигтай ажилласан. Мөн 2017 онд хөрөнгө оруулагчдын зүгээс банкны мэдээллийн аюулгүй байдал, програм хангамж, тоног төхөөрөмж, ажлын байранд зориулж нийт 4.0 орчим тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтыг хийсэн. Түүнчлэн өмнөх хувьцаа эзэмшигчдийн үед үүссэн бүхий л чанаргүй актив, зээлүүдийг төлүүлж, ямарваа нэгэн чанаргүй актив, зээлгүйгээр үйл ажиллагаа явуулж байна. 2017 оны 3 дугаар сараас Монголбанкнаас арилжааны банкуудад тавьдаг “Банкны зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлт”-үүдийг бүхий л үзүүлэлтээр ханган ажиллаж байгаа ба үүний үр дүнд 2017 оны 6 дугаар сарын 19-ний өдөр Монголбанкны Ерөнхийлөгчийн тушаалаар энгийн болон зарим нэмэлт зөвшөөрлийг авсан бол 2018 оны 3 дугаар сарын 05-ны өдрийн Монголбанкны Ерөнхийлөгчийн тушаалаар арилжааны банкны хувьд Банкны тухай хуульд заасан бүхий л үйлчилгээг үзүүлэх эрхийг авсан. Ингэснээр бид банкны 2018 оноос 2020 оны бизнес төлөвлөгөөнд орсон бүхий л ажлыг хэрэгжүүлэх боломжтой болж байна. Үүнээс гадна өнгөрөгч 2017 онд тус банкинд Татварын ерөнхий газраас хийсэн өнгөрсөн 5 жилийн санхүүгийн үйл ажиллагаанд хийсэн шалгалт, Монголбанкнаас хийсэн ээлжит хяналт шалгалт, Монгол Улсын Засгийн газар, Монголбанк, Олон Улсын валютын сангийн хамтарсан “Өргөтгөсөн санхүүжилтийн хөтөлбөр”-ийн хүрээнд хийгдсэн “Активын чанарын үнэлгээ” шалгалт, Хөндлөнгийн аудитын байгууллага “KPMG”-ын шалгалт, Хөндлөнгийн үнэлгээ “Moody’s”-ний шалгалтыг тус тус амжилттайгаар даван гарсан. 2018 оноос 2020 онуудын хооронд хувьд бид 2017 онд бий болгосон бааз суурин дээрээ тулгуурлан гадаад, дотоод хамтын ажиллагаагаа өргөжүүлэх, харилцагчдынхаа бааз суурийг нэмэгдүүлэх, шинэ бүтээгдэхүүн үйлчилгээг зах зээлд нэвтрүүлэх, орон зай, цаг хугацааг үл хамааран дэлхийн өнцөг булан бүрээс тус банкны үйлчилгээг саадгүй авах боломжийг бий болгохын төлөө зорилт тавин ажиллах болно. Энэ бүгдийн эцэст ирэх гурван жилийн хугацаанд бид бүхэн харилцагчдынхаа хэрэгцээ шаардлагад тулгуурласан санхүүгийн иж бүрэн, сэтгэл ханамжтай үйлчилгээг хүргэх замаар тэдэнд хүлээлтээс нь давсан чанарыг үзүүлж, улмаар санхүүгийн чадвар болон итгэл үнэмшлийг нь дээшлүүлж, үнэ цэнийг нь нэмэгдүүлэн, өрсөлдөх чадавх бүхий бизнесийн байгууллагуудыг олноор бий болгон хөгжүүлэх болно. Ингэснээр тус банкны эрхэм зорилгод тусгагдсан Монгол Улсын хөгжил дэвшил, эдийн засагт хувь нэмэр оруулах хэмжээний банк болох гэсэн зорилтоо биелүүлэх болно хэмээн үзэж байна. Банкныхаа одоогийн болон ирээдүйд бидэнтэй хамтран ажиллах харилцагч нартаа энэхүү мэндчилгээ хүрэх өдрийн мэндийг хүргэхийн ялдамд хамтдаа улс орныхоо эдийн засагт бодит хувь нэмэр оруулан ажиллахыг уриалж байна. Та бүгдийн ажил үйлсэд өндөр амжилтыг ТрансБанкныхаа удирдлагын баг болон нийт ажиллагсдынхаа өмнөөс хүргэж байгааг хүлээн авна уу.

Хүндэтгэсэн, М.ОТГОНБАЯР 

Гүйцэтгэх захирал