ТРАНСБАНКНЫ ТАНИЛЦУУЛГА

ТрансБанк нь 1997 оны 02 дугаар сарын 28-ны өдөр Монголбанкнаас банкны үйлчилгээ эрхлэх зөвшөөрөл авч 400.0 сая төгрөгийн дүрмийн сан, 7 ажилтантайгаар үйл ажиллагаагаа эхэлсэн бөгөөд тухайн үед зогсонги байдалд ороод байсан дэд бүтцийн тэргүүлэх салбар болох тээврийн байгууллагуудыг дэмжин хөрөнгө оруулах замаар хөгжүүлэх хэтийн зорилготойгоор ажлаа эхэлсэн.

2016 оны 10 дугаар сарын 27-ны өдөр тус банкийг шинэ хувьцаа эзэмшигчид 100% өмнөх хувьцаа эзэмшигч нараас хүлээн авсан ба ингэсээр шүүхийн шатанд урт хугацаанд үргэлжилсэн хувьцаа эзэмшилтэй холбоотой маргаантай асуудлууд эцэс болсон. Шинэ хувьцаа эзэмшигч нар банкийг хүлээн авч байх үед тус банкны хувь нийлүүлсэн хөрөнгийг хэмжээ 16.0 тэрбум төгрөг, нийт актив 9.9 тэрбум төгрөг байсан бол нэг жилийн дотор буюу 2017 оны 4 дүгээр улирлын - 2018 оны 7 дугаар сарын 31-ний өдрийн байдлаар тус банкны хувь нийлүүлсэн хөрөнгө 50.0 тэрбум төгрөгт, нийт актив 203.0 - 317.7 гаруй тэрбум төгрөгт тус тус хүрч, хувь нийлүүлсэн хөрөнгөө 50.0 - 72.0 тэрбум төгрөгт хүргэсэн 8 дахь арилжааны банк, актив хөрөнгөө нэг жилийн дотор 20 - 32 дахин өсгөсөн арилжааны банк болж байна.

2018 оны 6 дугаар сарын 21-ний өдөр банкны хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ 72,000,000,000 /далан хоёр тэрбум/ төгрөгт хүрснийг Монголбанкнаас ирүүлсэн зөвшөөрлийн бичгийг үндэслэн Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газраас банкны шинэчилсэн дүрэм, улсын бүртгэлийн гэрчилгээнд тамга тэмдгээ дарснаар албан ёсоор баталгаажуулсан. 

Ингэснээр банк нь 2017 онд өмнөө тавьсан зорилтоо амжилттай хэрэгжүүлж, шилжилтийн үеийг амжилттай даван гарч байна. Банкны Хөрөнгө оруулагчид, ТУЗ, Гүйцэтгэх удирдлагын зүгээс 2018 оныг банк санхүүгийн зах зээлд нэвтрэх, харилцагчдынхаа бааз суурийг бэхжүүлэх, өрсөлдөх чадвараа сайжруулах он жил хэмээн төлөвлөж байгаа бол 2019 болон 2020 оныг банк санхүүгийн салбарт системийн хэмжээний нөлөө үзүүлэхүйц банк болгох хэмээн зорилт тавин ажиллаж байна.

Банкны уриа: Хөгжлийг хурдасгагч санхүүгийн түнш.

Банкны алсын хараа: Худалдааны иж бүрэн санхүүжилтийн үйлчилгээг бий болгох замаар импортлогч орныг экспортлогч орон болгоход хувь нэмрээ оруулах.

Банкны эрхэм зорилго: “Банкны салбарт орчин үеийн оновчтой санхүүгийн шийдлүүдийг нэвтрүүлэх замаар нэмүү өртөг бий болгож буй уул уурхай, хөдөө аж ахуй, барилга, боловсруулах үйлдвэрлэлийг дэмжиж, тухайн салбарт бизнесийн үйл ажиллагаа явуулж буй харилцагч нартаа түргэн шуурхай, чанартай үйлчилгээг үзүүлж, улс орны хөгжил дэвшил, эдийн засагт бодит хувь нэмрийг оруулсан үндэсний хэмжээний тэргүүний банк болох”.

Банкны үнэт зүйлс: