ОУ-ын Moody’s агентлагаас хийгдсэн анх удаагийн үнэлгээнд B3 үнэлгээ авч, Монголын томоохон банкуудтай ижил түвшинд үнэлэгдлээ.

.