Харилцагч “И Пи Эс Групп” ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирал П.Амарсайхан:  Зээлээр бий болгосон хөрөнгөө үр дүнтэй зориулалтын дагуу зарцуулах, санхүүгийн сахилга бат маш чухал

.