Хүний нөөцийн бодлого

Банкны хүний нөөцийн бодлого нь ур чадвартай, өндөр бүтээмжтэй боловсон хүчнээр банкны хамт олныг бүрдүүлэх, бүрдүүлсэн ажилтнуудыг шат дараатай идэвхижүүлэн хөгжүүлсний үр дүнд банкны өмнөө тавьсан стратегийн зорилго, зорилтууддаа хүрч ажиллахад оршино.

Банкны хүний нөөцийн бодлогын хүрээнд дараах хүчин зүйлст анхаарал хандуулж ажиллана. Үүнд:

  1. Сонгон шалгаруулалтын бодлого
  2. Хүний нөөцийн идэвхижүүлэлтийн бодлого
  3. Хүний нөөцийн төлөвлөлт
  4. Хүний нөөцийн сургалт, хөгжил
  5. Бүтээмж, чанар, үр өгөөжийн бодлого
ОНЛАЙН АНКЕТ БӨГЛӨХ
# НЭЭЛТТЭЙ АЖЛЫН БАЙР ХААЛТЫН ОГНОО СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЯВЦ
1 Гүйцэтгэх захирлын тэргүүн орлогч 2018-07-01 Анкет хүлээн авч байна
2 Теллер - 2 хүн 2018-07-01 Анкет хүлээн авч байна
3 Байгууллагын банкны харилцааны менежер 2018-07-01 Анкет хүлээн авч байна
4 Бүртгэлийн бодлого, тайлагнал, хяналтын хэлтсийн захирал 2018-07-01 Анкет хүлээн авч байна
5 Гүйцэтгэх захирлын туслах 2018-07-01 Анкет хүлээн авч байна
6 Дилер 2018-07-01 Анкет хүлээн авч байна
7 Комплаенсийн газрын мэргэжилтэн 2018-07-01 Анкет хүлээн авч байна
8 Гадаад худалдааны санхүүжилт хариуцсан дэд захирал 2018-07-01 Анкет хүлээн авч байна
9 Комплаенсийн газрын захирал 2018-07-01 Анкет хүлээн авч байна
10 Эрсдэлийн удирдлага хариуцсан дэд захирал 2018-07-01 Анкет хүлээн авч байна
11 Мэдээллийн системийн эрсдэлийн шинжээч 2018-07-01 Анкет хүлээн авч байна
12 Бизнес хөгжил хариуцсан дэд захирал 2018-07-01 Анкет хүлээн авч байна
13 Шинэ төгсөгчдийг дараах нээлттэй ажлын байранд урьж байна 2018-07-01 Анкет хүлээн авч байна