БИДНИЙ ӨСӨЛТ ДЭВШИЛ 2019 ОНЫ IV УЛИРЛЫН БАЙДЛААР

130 +

Ажилтнуудын тоо

4.5 тэрбум

Татварын дараах цэвэр ашиг

СТОУС 9,15,16

Хэрэгжүүлэлт

B3 үнэлгээ

Moody's агентлаг (2017, 2018)ХАРИЛЦАГЧИД ЯАГААД БИДНИЙГ СОНГОДОГ ВЭ?

Бидний борлуулалтын орлого 2-3 дахин нэмэгдэж, үйл ажиллагаа өргөжиж байна

Наранпетролиум” ХХК-ийн ТУЗ-ийн дарга С.Алтанцэцэг

ТрансБанктай харилцаж эхлээд санхүүгийн батлагаатай эх үүсвэртэй болсон. Хүү багатай зээлийн эх үүсвэртэй байна гэдэг нь компаниудын хувьд том боломж гэж харж байгаа.

И Пи Эс Групп” ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирал П.Амарсайхан

2018 онд ТрансБанктай хамтран эхлүүлсэн төсөл маш амжилттай хэрэгжиж, төсөл маань ямар нэгэн санхүүгийн бэрхшээлгүйгээр хэрэглэгчдэд хүрэхэд бэлэн боллоо.

Марсгранд” ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирал О.Хүрэлтогоо

ТрансБанктай хамтран ажилласанаар төслийн ерөнхий хяналт улам сайжирч аливаа тулгарсан асуудлыг хамтарч шийдвэрлэхэд илүү үр дүнтэй болсон

Жи Жи Си Эм ХХК-н хувьцаа эзэмшигч, захирал БНХАУ-ын иргэн YAN WEIMIN