Трансбанк нь дараах ажлын байрыг нээлттэй зарлаж байна