ТЭЭВЭР ХӨГЖЛИЙН БАНКНЫ АНКЕТ
“Хөдөлмөрийн дотоод журам”-ын Хавсралт №1
ХУВИЙН МЭДЭЭЛЭЛ
Таны хэн болох Эцгийн /эх/ -ийн нэр Нас Одоо эрхэлж байгаа ажил Холбоо барих утас
Таны хэн болох Эцгийн /эх/ -ийн нэр Нас Одоо эрхэлж байгаа ажил Холбоо барих утас
БОЛОВСРОЛ
Хаана (Улс, хот, аймаг, сум) Сургуулийн нэр Элссэн огноо Төгссөн огноо Эзэмшсэн мэргэжил Боловсролын түвшин / зэрэг, цол Голч дүн / Дүн
Хаана Хэзээ Ямар чиглэлээр Үргэлжилсэн хугацаа
MS Word MS Excel MS Power Point MS Project MS Outlook Indesign Photoshop Интернет орчинд ажиллах Visio Бусад
Мэргэжлийн ажил гүйцэтгэх Асуудал боловсруулах Санал бодлоо амаар илэрхийлэх Санал бодлоо бичгээр илэрхийлэх Оновчтой шийдвэр гаргах Удирдан зохион байгуулах Өөрчлөлт шинэчлэлт хийх Бүтээлч санал дэвшүүлэх Хамтарч ажиллах Хариуцлага  хүлээх
АЖЛЫН ДАДЛАГА ТУРШЛАГА
Одоогийн, эсвэл сүүлд хийж байсан ажил/албан тушаалаас эхэлж бичнэ үү Хаана, ямар байгууллагад Ажилд орсон огноо Ажлаас гарсан огноо Тухайн ажлын сарын орлого /цалин г.м/ Ажлаас гарсан шалтгаан Удирдах албан тушаалтны нэр, утас

ТУРШЛАГА ХУВЬ ХҮНИЙ ОНЦЛОГУУД
Таны давуу тал Таны сул тал
Урлаг, спортын төрөл Хичээллэсэн хугацаа Зэрэг, шагналтай эсэх
Шагналын нэр Шагнагдсан он Хаана ажиллах хугацаандаа шагнагдсан
БУСАД
Овог нэр Эрхэлдэг ажил Хаяг, утас
Гадаад хэл Ярьсныг ойлгох Өөрөө ярих Уншиж ойлгох Бичиж орчуулах

Ажилд орохыг хүссэн миний талаарх мэдээллийг “Тээвэр хөгжлийн банк” -ны зүгээс тодруулах эрхийг хүлээн зөвшөөрч байна. Мөн худал мэдээлэл өгч, эсвэл нуун дарагдуулж ажилд орсноор ажлаас халагдана гэдгийг хүлээн зөвшөөрч байгаа бөгөөд гомдол гаргахгүй байх болно.

“Тээвэр хөгжлийн банк” нь ажилд орохыг хүссэн өргөдлийг хүлээж авснаар өргөдөл гаргагчийн өмнө ямар нэгэн үүрэг хариуцлага хүлээхгүй.